English  

香港概况 首页 > 香港概况

長實等3公司購DUET獲通過 2017年3月15日    香港代表处

香港文匯報訊 (記者 張美婷) 長和系收購澳洲公用股DUET獲得通過。長實地產 (1113)、長江基建 (1038)、電能實業 (0006)昨晚聯合公告宣佈,有關決議案均獲得超過96%的獨立股東批准。

超人缺席股東特別大會

三間公司均於昨日舉行股東特別大會,就收購澳洲公用股DUET進行表決。雖然長和系主席李嘉誠未有現身,但其他高管多數均有出席大會,包括長實副主席兼長建主席李澤鉅、電能主席霍建寧、長江基建執行董事陸法蘭、長建副主席葉德銓和長實地產執行董事趙國雄等。

DUET將由長建負責營運

在股東特別大會上,有小股東質疑為何要長實地產參與有關交易,李澤鉅解釋稱,本來由長建負責收購整個DUET,但因所需資金龐大,需要長實地產一同參與。他認為,3間公司聯手收購DUET可達至相輔相成的效用,強調若收購成功,DUET將由長建負責營運,又稱地產是長實地產的本業,未來會繼續發展。

被問及未來電能會否考慮向股東派發 DUET 股份時,霍建寧沒有正面回應,僅表示要交財務同事研究。至於電能今年會否如常派發末期息,下周董事會將會決定有關事宜,「希望大家會開心。」

另有小股東問及若長建與電能合併成功後,會否更改公司名字和董事局人數,李澤鉅回答,「集團睇錢以外都要睇人情,2間公司合併,1加1等於2,咁個board咪30人囉。」合併後取名更為簡單,「一間叫基建,一間叫實業,夾埋一齊咪叫長江基建實業囉,就係咁簡單!」

管理層於昨日下午才陸續離開大會,李澤鉅會後並無回應傳媒提問,僅稱「好簡單啫,一陣好快公佈,唔使我喺度講」。陸法蘭則稱,據股東大會的氣氛,通過收購澳洲公用股DUET的機會較大。若集團有其他收購,將另作公佈。

小股東:收購幫公司賺錢

有份參與投票的長江基建股東王先生稱,贊成收購DUET,「希望可以幫我賺多啲錢」,認為收購有助公司賺取利潤,又期望集團今年可以派特別息。
信息来源:文匯報